Admiterea in învățământul liceal de stat, iunie-iulie 2022, etapa I

Graficul completării de către elevi și părinți a opțiunilor in fișele de înscriere