Baza materială

Şcoala dispune de:

  • 20 săli de clasă;
  • 2 cabinete de informatică;
  • 3 laboratoare de specialitate: fizică, chimie, biologie;
  • 2 săli de sport;
  • două terenuri de sport;
  • cabinet medical;
  • cabinet de logopedie;
  • cabinet consiliere psihologică;
  • cabinet de asistenţă psihopedagogică;
  • bibliotecă.

Toate sălile sunt dotate cu mobilier școlar adecvat, ergonomic, corespunzător trăsăturilor psiho-somatice ale elevilor. De asemenea, școala dispune de mijloace didactice moderne, pentru predarea tuturor disciplinelor de învățământ, iar procesul de dezvoltare a bazei materiale continuă, pentru ca școala să se înscrie în cerințele unui învățământ modern, adecvat mileniului al treilea.