Istoric

Şcoala noastră şi-a deschis porțile în 1984 cu 1623 de elevi,înscriși în 42 de clase în limba româna și maghiară, care studiau în două serii. În anul 1989-1990, populația școlară creşte pâna la 2176 de elevi, repartizați în 69 de clase, care își desfășurau programul în trei serii. După 1991 ca urmare a scăderii natalității populația școlară se diminuează. În 1997 se modifică denumirea școlii, devenind Școala cu clasele I-VIII „Octavian Goga”, asociind parcă acestui nume ideea de stabilitate, trăinicie, statornicie, prezentă în opera cunoscutului poet ardelean.

Consiliul local al municipiului Oradea hotărăște la începutul anului 2012 desființarea acestei școli din motive financiare. Locuitorii cartierului Ioșia-Nord și cadrele didactice au reușit să-i convingă pe reprezentanții Primăriei de necesitatea menținerii acestei școli în reţeaua școlară orădeană.

Începând cu anul școlar 2012-2013, ca urmare a reorganizării rețelei școlare, denumirea școlii se modifică în Școala Gimnazială Octavian Goga, iar acestei școli îi este arondată Grădinița cu Program Prelungit Nr. 42 din cartier.

Reorganizare rețelei școlare, din septembrie 2021, duce la separarea de Grădinița  cu Program Prelungit Nr. 42, rămânând singura cu personalitate juridică, dar fără structură.

În prezent, școala are peste 400 de elevi, repartizați în 18 clase, 10 de ciclul primar și 8 de ciclu gimnazial.

Repere geografice: Şcoala Gimnazială Octavian Goga este situată pe strada Lăpusului nr. 13 in cartierul Iosia-Nord.

Mijloacele de transport în comun în această zonă sunt: autobuzele nr.10 și 14.